Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

 

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy ellátogatott a www.melogranomuro.com weboldalra. A jelen jogi nyilatkozat az abban foglalt feltételek elfogadását jelenti, még akkor is, ha Ön nem regisztrált felhasználója a Balaustra Di Melograno Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: "Szolgáltató") által a www.okosmelogranomuro.com domain alatt üzemeltetett internetes platformon (a továbbiakban: "Weboldal") nyújtott szolgáltatásnak (a továbbiakban: "Szolgáltatás"). A Weboldalhoz való hozzáférése és használata a jelen Jogi közleményben ("Felhasználási feltételek") és a Weboldalon elérhető adatvédelmi szabályzatban ("Adatvédelmi szabályzat"), valamint regisztrált felhasználó esetén az Általános Szerződési Feltételekben, Felhasználói Kézikönyvben foglalt felhasználási feltételek hatálya alá tartozik, amelyeket Ön a Weboldal használatával elfogad. Ha nem fogadja el a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, azonnal hagyja el a Weboldalt, és ne használja tovább. A Honlaphoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint a Honlapon található információk és a Honlapon található linkek használatára a jelen Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat az irányadó.

 

SZERZŐI JOG / VÉDJEGYEK / SZELLEMI TULAJDON

 

A Weboldalra feltöltött tartalom, a Weboldalon megjelenő bármely szellemi tulajdon (védjegy, ipari formatervezési minta, szerzői jog stb.), függetlenül attól, hogy hivatalosan védett, jelenleg védelem alatt álló, még be nem jegyzett vagy hivatalosan nem védett, vagy bármely más szellemi tulajdonjog (védjegy, ipari formatervezési minta, szerzői jog stb.), ideértve, de nem kizárólagosan, bármely szellemi tulajdonjogot, a szerzői jog, védjegyjog, védjegyjog, szerzői jog, szabadalom, szabadalom stb. ) - valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, különösen a kapcsolódó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilmek, reklámszpotok, szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepciók vagy azok jellemző elemei, tervek, vázlatok, bármilyen grafikai vagy tipográfiai megoldás, ötlet, hang-, videóanyag stb. ("Szellemi alkotások") a Szolgáltató vagy harmadik felek kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, és az azokon fennálló valamennyi szerzői és személyhez fűződő jog jogosultja.
A Weboldalra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött Tartalom, Szellemi alkotás jogosulatlan felhasználása szerzői, védjegy és egyéb jogokat sérthet. Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a Tartalomra, Szellemi Alkotásra, és a Honlapra feltöltött Tartalmat, Szellemi Alkotást csak az itt megengedett módon használhatja. Bármilyen, itt nem engedélyezett felhasználás a Balaustra Di Melograno Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. A Tartalomról készített minden másolaton meg kell őriznie a Tartalomhoz kapcsolódó valamennyi szerzői és egyéb tulajdonjogi megjegyzést. Ön nem adhatja el, nem ruházhatja át, nem ruházhatja át, nem engedményezheti, nem engedélyezheti, nem adhat allicencet, nem reprodukálhatja, nem módosíthatja, nem adhatja elő nyilvánosan, nem adaptálhatja, nem terjesztheti és nem használhatja más módon a Webhelyre feltöltött Tartalmat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra, kivéve az alábbiakban meghatározottak szerint. A Honlapra feltöltött tartalom feltöltése bármely más weboldalra vagy számítógépes hálózatra bármilyen célból kifejezetten tilos.
A Weboldal, beleértve a hirdetéseket és a reklámokat is, teljes egészében szerzői jogi védelem alatt áll, és annak bármely része nem vágható ki vagy továbbítható a nyilvánosság számára semmilyen módon. Tilos továbbá az Oldal tartalmának tükrözése, azaz technikai műveletekkel történő nyilvános továbbközvetítése, még változatlan formában is, a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
A Honlapon használt tartalmak, fényképek és szellemi alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak, és azokat semmilyen adathordozón nem szabad közzétenni, sugározni vagy továbbítani, sem eredeti, sem átírt formában, illetve részben vagy egészben számítógépen tárolni, kivéve személyes és nem kereskedelmi célú felhasználás céljából, a regisztrációt követően jogszerűen történő felhasználás esetén.
A Balaustra Di Melograno Kft. az alábbi esetekben engedélyezi a honlapról történő letöltést:
(i) a letöltésből csak egy nyomtatott oldal készíthető, és a nyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett.
(ii) a letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célokra használhatók fel.
(iii) a letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokra vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt be kell tartania, és a letöltött és/vagy kinyomtatott anyagok felhasználását az ilyen törvények korlátozzák.

A Balaustra Di Melograno Kft. engedélyének megszerzéséhez a Weboldalra feltöltött tartalmak felhasználásához vagy a weboldalának a Weboldalhoz való csatolásához szükséges információkért kérjük, forduljon a hello@melogranomuro.com címre.
Amennyiben Ön megszegi a jelen Felhasználási feltételek bármely részét, a Honlap tartalmához való hozzáférési engedélye azonnal megszűnik, és a Honlapra feltöltött tartalom minden másolatát azonnal meg kell semmisítenie.

 

A Weboldalon található bizonyos megnevezések a Balaustra Di Melograno Ltd. védjegyei. A jelen Weboldalon semmi sem értelmezhető úgy, mintha hallgatólagosan, esztoppal vagy más módon engedélyt adna bármely Védjegy használatára, kivéve, ha a Balaustra Di Melograno Kft. minden egyes használatra előzetesen írásban engedélyt ad. Tilos továbbá a védjegyeket egy weboldalra mutató vagy onnan induló link részeként használni, kivéve, ha az ilyen link létrehozását a Balaustra Di Melograno Kft. írásban engedélyezte. A védjegy használatából eredő goodwill a Balaustra Di Melograno Kft. tulajdonát képezi.
Weboldalunk elemei szerzői jogi, védjegy- és tisztességtelen versenyjogi védelem alatt állnak, és nem másolhatók vagy utánozhatók sem részben, sem egészben semmilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan a keretezést és a tükrözést. A honlapra feltöltött tartalom semmilyen része nem továbbítható, kivéve, ha minden egyes továbbításhoz kifejezetten írásban hozzájárulunk.
Ön vállalja, hogy írásban értesíti a Balaustra Di Melograno Kft-t, ha tudomására jut, hogy a Webhelyet vagy annak tartalmát jogosulatlanul használják, vagy ahhoz jogosulatlanul hozzáférnek, vagy tudomására jut, hogy a Webhely vagy annak tartalma szerzői jogot, védjegyet vagy egyéb tulajdonjogot, illetve harmadik fél jogait sérti.
A jogosulatlan használat a szellemi tulajdonra vonatkozó polgári vagy büntetőjogi jogszabályokban előírt jogi következményekkel járhat. A Balaustra Di Melograno Kft. követelheti a jogsértés megszüntetését és kártérítést.

 

SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG - KIZÁRÁS

 

Nem garantáljuk, hogy az Oldalra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű vagy megbízható, és nem vállalunk garanciát a felhasználónak továbbított tartalom igazságáért, pontosságáért vagy teljességéért, valamint a tartalomban található hibákért, kihagyásokért vagy tévedésekért, kivéve a törvény által előírtakat. Hasonlóképpen nem vagyunk felelősek az adatok vagy információk továbbításában bármilyen okból bekövetkező megszakításokért. Nem garantáljuk a Webhelyen található bármely vélemény, tanács vagy egyéb tartalom megfelelőségét, teljességét vagy hasznosságát. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek.
A Balaustra Di Melograno Kft. az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseire is figyelemmel kizárja a felelősséget a Weboldalt vagy az azt fogadó szervert érő külső támadásokért. Így abban az esetben, ha a Weboldalt vagy a szervert támadás éri, és a Felhasználók vagy látogatók átmenetileg hibás rendszerüzeneteket kapnak, a Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget az ilyen esetekért.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal hibátlan és zavartalan működéséért, illetve az esetlegesen a tartalmat károsító hibákért, az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseire is figyelemmel. Ha a Weboldal használata miatt az adatok vagy berendezések javítása vagy cseréje válik szükségessé, nem vállalunk felelősséget az ilyen javítások vagy cserék költségeiért.
A Webhelyet és a Webhelyre feltöltött tartalmat "ahogy van" alapon biztosítjuk, és nem vállalunk felelősséget a tartalom minőségéért vagy másért. Kizárjuk a felelősséget a nem általunk a Webhelyre feltöltött tartalom kereskedelmi hasznosíthatóságáért és harmadik felek jogainak megsértéséért, valamint - a törvény által megengedett mértékben - a Webhely és a Webhelyre feltöltött tartalom által harmadik felek jogainak megsértéséért.
Különösen kizárjuk a felelősséget minden olyan kárért, amely harmadik felek magatartásából (pl. a Honlapon található adatok módosítása) ered. Kizárjuk a felelősséget a harmadik felek által feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk felelősséget az internetszolgáltatás vagy a Webhely eléréséhez használt számítógépes eszközök működéséért sem. Nem vállalunk felelősséget a Webhely és az Ön számítógépe közötti kompatibilitásért sem.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, amely a Webhely és a Tartalom használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered, beleértve, de nem kizárólagosan, az előre nem látható károkat, a következményes károkat, beleértve az elmaradt nyereséget, az adatvesztésből vagy a szolgáltatás megszakításából eredő károkat, még akkor sem, ha kifejezetten tájékoztattak minket az ilyen károk lehetőségéről.
Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a felelősség korlátozását vagy kizárását, amely esetben a fenti szavatossági és felelősségkizárási szabályok nem vonatkoznak Önre. Az ilyen államokban a felelősségünk az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.
Ön tudomásul veszi, hogy a Webhelyet, beleértve a tartalmat is, saját felelősségére használja. Ha nem elégedett a Weboldallal vagy annak tartalmával, kérjük, azonnal hagyja abba a Weboldal használatát.

KÜLSŐ WEBOLDALAK

 

A Webhely tartalmazhat harmadik fél webhelyeire mutató linkeket ("Külső webhelyek"). Ezek a linkek csak az Ön kényelmét szolgálják, és a Külső Webhelyek tartalmát nem ellenőriztük vagy hagytuk jóvá. A Külső oldalakat más személyek fejlesztették ki és határozzák meg. Ha bármilyen aggálya van egy külső webhely tartalmával vagy az arra mutató linkekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adott külső webhely fenntartójához vagy webmesteréhez. Nem vagyunk felelősek a linkekkel összekapcsolt külső webhelyek tartalmáért, és nem vállalunk felelősséget a külső webhelyek tartalmáért, illetve az ott közzétett anyagok valóságtartalmáért vagy pontosságáért. Kérjük, hogy bármely Webhelyről történő letöltéskor legyen óvatos, és védje meg számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha külső webhelyekre mutató linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi.

 

A KÜLFÖLDRŐL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT ESETÉN A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK BETARTÁSA

 

Weboldalunkat a www.melogranomuro.com, azaz .hu alatt bejegyzett domain név alatt üzemeltetjük, és a Weboldal Magyarország területére irányul. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Weboldalra feltöltött tartalom letölthető, megtekinthető vagy alkalmas a Magyarország területén kívüli használatra. Amennyiben Ön Magyarország területén kívülről lép be a Honlapra, azt saját felelősségére teszi. Akár Magyarországról, akár Magyarország területén kívülről látogatja a Webhelyet, az Ön felelőssége, hogy a Webhelyet az Önre irányadó joghatóság szabályainak megfelelően használja.

 

A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSAI

 

A Weboldal nem szól olyan személyeknek, akiknek a Weboldal látogatását bármely okból bármely alkalmazandó jogszabály tiltja. Ha Önt eltiltották a Weboldal látogatásától, kérjük, azonnal hagyja abba a Weboldal látogatását.
Ez a Jogi nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha bármilyen kérdése van a Webhellyel, a Webhely használatával vagy a jelen Jogi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

 

A SZÁMÍTÓGÉP MEREVLEMEZÉN AUTOMATIKUSAN TÁROLT INFORMÁCIÓK

 

A Honlapról történő letöltéskor kis adatfájlok (cookie-k) települhetnek a felhasználó számítógépére az adatok rögzítése, a felhasználó azonosítása és a további látogatások megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben webszerverünk olyan nem személyes adatokat rögzíthet, mint a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott oldalak, a Webhelyünkre küldött weboldal címe, az Ön által használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az Ön által használt operációs rendszer típusa (Windows, Mac OS) vagy az internet-hozzáférési szolgáltató. Ha nem regisztrál a Webhelyen, az Önről gyűjtött információkat anonim módon tároljuk. A legtöbb böngésző lehetőséget ad arra, hogy törölje a cookie-kat a számítógépéről, megakadályozza a telepítésüket, vagy figyelmeztetést kapjon, mielőtt egy cookie-t tárolnának a számítógépén. Kérjük, olvassa el a böngészője utasításait, hogy megismerje ezeket a funkciókat. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása megakadályozhatja, hogy teljes mértékben használhassa weboldalunkat. Előfordulhat, hogy egy alkalmazást kell letöltenie, vagy módosítania kell biztonsági beállításait ahhoz, hogy hozzáférjen a Webhely egyes információihoz.

 

KISKORÚAK VÉDELME

 

Gyermekek szülő vagy törvényes képviselő felügyelete mellett használhatják Weboldalunkat és szolgáltatásainkat. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó jogszabályok értelmében a kiskorú csak bizonyos esetekben törvényes képviselője (szülő) hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával tehet érvényes jognyilatkozatot, illetve bizonyos esetekben a törvényes képviselő (szülő) tehet jognyilatkozatot a kiskorú nevében. Ilyen esetekben a törvényes képviselőnek (szülőnek) el kell fogadnia a jelen Felhasználási feltételeket. A személyes adatok megadásakor a szülő vagy a törvényes képviselő tölti ki a nyilatkozati űrlapot.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A jelen Felhasználási feltételek Magyarország anyagi jogának hatálya alá tartoznak, kizárva annak kollíziós szabályait. Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, Ön kifejezetten aláveti magát a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatóságának. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését a fenti felmondási záradék alapján illetékes bíróság érvénytelennek nyilvánítja vagy megszünteti, az ilyen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a jelen Felhasználási feltételek bármely alfejezetének érvényességét.
A jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezésének alkalmazásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jelen Felhasználási feltételek adott vagy bármely más rendelkezése szerinti jogról való lemondást. A lemondás csak akkor érvényes, ha azt kifejezetten írásban rögzítik, és a jogról való lemondás nem minősül más jogról való lemondásnak.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, A TOVÁBBIAKBAN ÁSZF

 

Ez a dokumentum nem iktatott, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek és nem utal magatartási kódexre. A weboldal működésével, a rendelési és szállítási folyamattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon hozzánk a megadott elérhetőségeken.
Jelen ÁSZF a Szolgáltató weboldalán (https://www.melogranomuro.com) és aldomainjein fennálló jogviszonyokra vonatkozik. Jelen ÁSZF állandó jelleggel elérhető a következő weboldalon: https://www.melogranomuro.com.
A Weboldal használatával és a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: "Vevő") elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

A szolgáltató neve: Balaustra Di Melograno Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye.
A szolgáltató székhelye (és a panasztételi iroda):
2100 Gödöllő Szarvas utca 4. 2100 Gödöllő Szarvas utca 4.
A szolgáltató címe: 2100 Gödöllő Szarvas utca 4.
A szolgáltató elérhetőségei, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: hello@melogranomuro.com.
Cégjegyzékszám: 13 09 203156
Adószám: 27279401-2-13
Telefonszám: +36-20-403-7547

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 

2.1. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön kikötés nélkül vonatkoznak a felekre.
2.2. Ez a szabályzat 2021. április 01-én lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépés előtt 11 (tizenegy) nappal a honlapján közzéteszi. A Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályzat automatikusan vonatkozik rájuk.
2.3. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának megtekintésére.
2.4. A Szolgáltató fenntart minden jogot a Weboldal, a Weboldal bármely része és az azon megjelenített tartalom, valamint a Weboldal terjesztése tekintetében. A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a weboldal tartalmát vagy annak bármely részét nem szabad letölteni, elektronikusan tárolni, feldolgozni vagy értékesíteni.
2.5 Társaságunk honlapja szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalon megjelenített tartalom egésze vagy részei nem használhatók, nem nyomtathatók ki, nem sokszorosíthatók, nem terjeszthetők, nem tárolhatók vagy nem adhatók át semmilyen formában és semmilyen módon, kivéve saját személyes használatra és a Társaságunk által engedélyezett mértékben, a Társaságunk előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 

3.1 A weboldalon történő vásárlással/regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen ÁSZF feltételeit és a weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzatot, valamint hozzájárul az adatkezeléshez.
3.2. A vásárlás/regisztráció során megadott hamis vagy más személyhez köthető adatok esetén az így létrejött elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a Felhasználó más személy nevében és más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott helytelen és/vagy pontatlan adatokból eredő szállítási késedelmekért vagy egyéb problémákért, hibákért.

 

4. REGISZTRÁCIÓ, MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK

 

4.1. A weboldalon feltüntetett termékek/szolgáltatások megvásárlása online kezdeményezhető (e-mail, regisztrációs felület).
4.2. A regisztrációt minden partnerünk végzi, és cégünk hagyja jóvá. Minden partner a bejelentkezési adatokkal hozzáférhet saját fiókjához, ahol csak a jogosultságának megfelelő tartalmakat láthatja.
Társaságunknak jogában áll a regisztrációt törölni is, ha a weboldal használata (böngészés vagy vásárlás) során a Felhasználó, Ügyfél visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel. A regisztrált Ügyfél bármikor írásban, az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben megszüntetheti regisztrációját. Ha a Vásárló elfelejtette bejelentkezési adatait, a "Jelszó elfelejtése" menüpont alatt kérhet új jelszót, amelyet a regisztráció során megadott e-mail címre küldünk. A regisztrált Vevő csak saját nevében léphet be, vásárolhat vagy járhat el. Gazdasági társaság esetén a gazdasági társaság nevében eljárni jogosult vagy meghatalmazott személy járhat el. A regisztrált Vevő jogosult minden olyan szolgáltatás igénybevételére, amelyet a regisztráció során megjelölt.
4.3 A termékek részletes árlistája a regisztrált Vevők rendelkezésére áll.

 

4.4 A Weboldal részletesen tartalmazza a termék nevét, műszaki leírását és a termék fényképét. A termék adatlapján megjelenített képek azonban eltérhetnek a valóságtól. A monitorok, telefonok és táblagépek kijelzői eltérő módon és minőségben jeleníthetik meg a különböző formaterveket és termékeket. Ez tükröződhet az élességben, a színekben és a textúrában.
4.5. A melogranomuro.com weboldal kizárólag új (nem használt) termékeket és szolgáltatásokat értékesít. A termékek nem klasszikus webáruházi formában készülnek, a háttérképeket egyedileg, a megrendelő igényei szerint készítjük el.

 

A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE


A megjelenített termékek kizárólag online, írásban rendelhetők meg. A termékek végleges ára írásban, ajánlat formájában történik, melyet csak írásban lehet jóváhagyni.
A termék adatlapon megjelenített képek eltérhetnek a valós terméktől, és illusztrációs céllal kerülnek feltüntetésre. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenített kép és a termék tényleges megjelenése közötti eltérésért. Mivel a digitális eszközök eltérő színvisszaadással rendelkeznek.
Ha kedvezményes árat kínálunk, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat a kedvezményről és annak pontos időtartamáról.

 

5. MEGRENDELÉSI ELJÁRÁS

 

5.1. Regisztráció nélkül, e-mailben a hello@melogranomuro.com címen teheti meg.
5.2. Felhasználónak meg kell adnia a megvásárolni kívánt termék(ek) pontos méretét, amely szélességi és magassági méretekből áll.
5.3. Felhasználó elektronikus úton elküldi nekünk megrendelését a hello@melogranomuro.com e-mail címre, amelynek tartalmaznia kell a pontos dizájn típusát, a pontos méretet, szélesség magassági adatokat, színkódot.
5.4. A Felhasználónak írásban meg kell adnia a szállítási címet, és ha dizájnt kér, akkor a dizájn helyét.
5.5.1 Fizetési módok: A megrendeléseket minden esetben csak előreutalással tudjuk elfogadni, a gyártást a fizetési felszólítás beérkezését követően kezdjük meg. A fizetésről a fizetési felszólítás beérkezésekor számlát állítunk ki.
A felhasználónak 3 napon belül át kell utalnia a megrendelt termékek összegét a visszaigazoló e-mailben megadott bankszámlára. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) átvételére az általa megadott módon. Helyszíni kiszállítás vagy személyes átvétel.
5.5.2:
Előreutalás, bankkártyás fizetés és utánvétel esetén nettó 4.990 Ft, nettó 200.000 Ft feletti rendelés esetén díjmentes.

5.6. A fizetendő végösszeg tartalmazza az összes költséget a megrendelés összesítése és a visszaigazoló levél alapján. A Felhasználó köteles a csomagot a futár előtt a kézbesítéskor megvizsgálni, és a termékek vagy a csomagolás sérülése esetén jegyzőkönyv készítését kérni, sérülés esetén a csomagot nem átvenni. A Szolgáltató utólagos reklamációt jegyzőkönyv nélkül nem fogad el!
A csomagok kézbesítése munkanapokon 9 és 17 óra között történik.

5.7. Hibajavítás: A felhasználó köteles pontos adatokat szolgáltatni.
A Szolgáltató nem felel a megadott adatok pontosságáért, így eltérés vagy hiányosság esetén kizárólag a Felhasználó felelős, és a javítás a megrendelőlap jóváhagyása előtt lehetséges. a Felhasználó köteles megadni az adatokat. a megadott adatoknak pontosnak kell lenniük. a Szolgáltató nem felel a megadott adatok pontosságáért, így eltérés vagy hiányosság esetén kizárólag a Felhasználó felelős, és a javítás a megrendelőlap jóváhagyása előtt lehetséges. A megrendelőlap jóváhagyását követően a javítás nem lehetséges.

5.8. A Felhasználó a megrendelés elküldése után e-mailben visszaigazolást kap. Ha ezt a visszaigazolást a Felhasználó a szolgáltatás jellegétől függően ésszerű időn belül, de legkésőbb a Felhasználó megrendelésének elküldését követő 72 órán belül nem kapja meg, a Felhasználó mentesül minden ajánlattételi vagy szerződéskötési kötelezettsége alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltató vagy a Felhasználó által kézhez vettnek, amikor az a Szolgáltató vagy a Felhasználó számára elérhetővé válik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a visszaigazolásért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó a regisztráció során helytelen e-mail címet adott meg, vagy mert fiókjának tárhelye betelt és nem tud üzeneteket fogadni.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 

6.1. Lehetőség van megrendelés leadására a megrendelések feldolgozási idejeként megjelölt időpontokon kívül is, amennyiben a megrendelés leadására a munkaidő vége után kerül sor, a következők szerint
Megrendelés napját követő napon történik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben e-mailben vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja feldolgozni a megrendelést.
6.2 A teljesítés általános határideje általában a visszaigazolástól számított 7 munkanap.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató köteles az áru tulajdonjogát átruházni, a Felhasználó köteles a vételárat megfizetni és az árut átvenni.
6.4. Ha az eladó vállalkozás, a vevő pedig fogyasztó, és az eladó vállalja, hogy a dolgot a vevőnek átadja, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy a vevő által megjelölt harmadik személy a dolgot birtokba veszi. A kockázat a vevőre száll át a fuvarozónak történő átadáskor, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
6.5 Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, az eladó (jelen ÁSZF-ben: Szolgáltató) a felek eltérő megállapodása hiányában a szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötését követő harminc napon belül köteles az árut a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani.
6.6 A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.
6.7. A Felhasználó jogosult a szerződéstől póthatáridő tűzése nélkül elállni, ha
a) a szállító megtagadta a szerződés teljesítését; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása vagy a szolgáltatás felismerhető célja miatt a teljesítésre megállapított időpontban és nem más időpontban kellett volna teljesíteni.
6.8 Ha a Szolgáltató azért nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót, és haladéktalanul visszatéríti a Felhasználó által kifizetett összeget.

 

7. ELÁLLÁSI JOG

 

7.1. 29. § (1) A fogyasztó nem élhet a 20. § c) pontja szerinti jogával olyan termék esetében, amely nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére gyártottak le, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.2 Egyéb esetekben az elállási jogról szóló tájékoztatás ebben a pontban található.

7.3 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a fogyasztó a megrendelt termék átvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és a megrendelt terméket visszaküldheti. Ennek hiányában a Fogyasztó 1 év elteltéig élhet elállási jogával. Ha a Szolgáltató a tájékoztatást a termék átvételétől vagy a szerződés megkötésétől számított 14 nap elteltével, de 12 hónapon belül adja meg, az elállási határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.4. A Fogyasztó az elállási jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy a 45/2014 (II. 26. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozatmintával gyakorolhatja.

7.5 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő 14 nappal azt a napot követően jár le, amikor a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az árut.

7.6 A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

7.7 A termék visszaküldésének költségeit a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költségek viselését.

7.8. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszaküldésének költségén kívül semmilyen más költség nem terheli.

7.9. Az elállási jog nem illeti meg a fogyasztót olyan termék esetében, amely nem előre gyártott, amelyet utasítás alapján vagy a fogyasztó kifejezett kérésére gyártottak le, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.10. A fogyasztó az elállási jogával nem élhet továbbá

a. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás teljes teljesítését követően, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően elveszíti elállási jogát;
b. olyan áruk vagy szolgáltatások esetében, amelyek ára vagy ára a pénzpiaci ingadozásoknak van kitéve, amelyek a vállalkozás ellenőrzési körén kívül esnek, és amelyek az elállási jog gyakorlásának időtartama alatt következhetnek be;
c. romlandó termék vagy olyan termék tekintetében, amelynek minősége rövid ideig tart;
d. olyan lezárt csomagolású termék esetében, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból a felbontást követően a szállítást követően nem lehet visszaszolgáltatni;

e. olyan termék tekintetében, amely természeténél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredik más termékekkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható piaci ingadozásoktól függ, és amelynek árában a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, de a szerződés teljesítésére csak a megkötést követő 30 napon belül kerül sor;
g. olyan szolgáltatási szerződés esetén, amikor a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére felkeresi a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése érdekében;
h. lezárt csomagolású hang- vagy videofelvétel vagy számítógépes szoftver másolatának értékesítése esetén, ha a fogyasztó a csomagolást a kézbesítést követően felbontotta;
újságok, folyóiratok és időszaki kiadványok tekintetében, az előfizetési szerződések kivételével;
j. nyilvános árverésen kötött szerződések esetében;
szállás, szállítás, autóbérlés, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységek nyújtására irányuló szerződés esetén, kivéve a lakásszolgáltatásra vonatkozó szerződéseket, amennyiben a szerződésben a teljesítésre határidőt vagy időszakot állapítottak meg;
l. nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó a hozzájárulás megadásával egyidejűleg elismerte, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszítette elállási jogát.

7.11. A Szállító az áru visszaküldését/az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően a fenti jogszabályoknak megfelelően, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül haladéktalanul visszatéríti a Fogyasztónak a kifizetett összeget, beleértve a szállítási költséget is.

7.12. A visszatérítés az eredeti tranzakcióval megegyező fizetési móddal történik, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten más fizetési módhoz járul hozzá; a visszatérítés ezen módja miatt a Fogyasztónak nem számítanak fel többletköltséget.

7.13. A Fogyasztó köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítésnek a Szállító részére történő elküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy a Szállító címére eljuttatni.

7.14. Írásban történő elállás esetén elegendő, ha a Fogyasztó az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldi.

7.15. A Fogyasztó a határidőt betartja, ha a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi vagy leadja a termék(ek)et. A visszaküldés határidőn belülinek minősül, ha a fogyasztó a termék(ek)et a határidő lejárta előtt elküldi.

7.16. A fogyasztó csak a termék visszaküldésének közvetlen költségeit viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költségek viselését.

7.17. A szállító nem köteles megtéríteni a fogyasztónak a szállító által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket.

7.18. A Szállító visszatarthatja a visszatérítést mindaddig, amíg az áru(ka)t vissza nem küldik, vagy a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot a visszaküldésről, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

7.19. Ha a Fogyasztó élni kíván elállási jogával, azt írásban (a mellékelt formanyomtatványon), telefonon vagy személyesen teheti meg a Szolgáltató elérhetőségeinek egyikén. Postai úton történő írásbeli értesítés esetén a postára adás, telefonon történő értesítés esetén a telefonon történő értesítés időpontját kell figyelembe venni. Postai úton történő jelzés esetén a Szolgáltató a jelzéseket ajánlott küldeményként vagy csomagként fogadja el. A Fogyasztó a megrendelt terméket postai úton vagy futárral küldheti vissza a Szolgáltatónak.

7.20. A Fogyasztó csak a termék természetének, tulajdonságainak és funkciójának meghatározásához szükséges használaton túli használatból eredő értékcsökkenésért felel (45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 25. §). Amennyiben a felek között nézeteltérés van a "szükséges használaton túli használat" értelmezését illetően, ennek értelmezése a bíróságok hatáskörébe tartozik. Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a jogalkotó a "szükséges használat" fogalmának megfogalmazásakor feltehetően "rendeltetésszerű használatra" gondolt.

7.21. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet (2014.2.26.) itt érhető el.

7.22. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve itt érhető el.

7.23. A fogyasztók egyéb panaszaikkal is fordulhatnak a Szolgáltatóhoz a jelen Szabályzatban megadott elérhetőségeken.

7.24. Az elállási jog csak olyan Felhasználókra vonatkozik, akik a Polgári Törvénykönyv értelmében fogyasztónak minősülnek.

7.25. Az elállási jog nem vonatkozik a vállalkozásra, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyre.

7.26. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás:

7.26.2. Írásos elállás esetén elegendő csak az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni. Postai úton történő értesítés esetén a postára adás időpontját, e-mailben vagy faxon történő értesítés esetén az e-mail vagy fax elküldésének időpontját kell figyelembe venni.

7.26.3. Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról szóló értesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére. A határidő betartottnak minősül, ha a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt elküldik (azaz nem kell 14 napon belül megérkeznie). Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségeket a vásárló viseli.

7.26.4 A Szolgáltató azonban nem köteles megtéríteni a fogyasztónak a Szolgáltató által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződéskötés és az áru átvételének időpontja közötti időszakban is gyakorolja.

7.26.5. Több termék értékesítése esetén, ha az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, a Vásárló az elállási jogát az utolsó leszállított termék, illetve több tételből vagy darabból álló termékek esetén az utolsó leszállított tétel vagy darab átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

 

 

8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

HIBÁS TELJESÍTÉS

 

A kötelezett hibásan teljesített, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. A kötelezett nem esik késedelembe, ha a jogosult a szerződéskötéskor tudott a hibáról, vagy a szerződéskötéskor tudnia kellett volna a hibáról.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés olyan kikötése, amely a fogyasztó hátrányára eltér e fejezetnek a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől, semmis.

 

JÓTÁMOGATÁS

 

8.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a Szolgáltatótól a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kellékszavatosságot követelhet.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót jótállási igénye alapján?
A Felhasználó választása szerint a következő szavatossági igényeket érvényesítheti: kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna a vállalkozás számára. Ha a kijavítást vagy kicserélést nem kérik vagy nem lehetett kérni, a Felhasználó kérheti az ár arányos csökkentését vagy a hiba kijavítását vagy kicserélését a vállalkozás költségére, vagy végső esetben elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a jótállási jogát az általa választott jogok közül átruházhatja egy másikra, de az ilyen átruházás költségei a Felhasználót terhelik, kivéve, ha az indokolt volt, vagy a vállalkozás indokolta azt.
8.3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezését követő két hónapon belül jelezni. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési időn túl semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet.
8.4. A Felhasználó szavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
8.5. Milyen egyéb feltételei vannak a Felhasználó jogainak gyakorlásának?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a hiba bejelentésén kívül nincs egyéb feltétele a kellékszavatossági igény érvényesítésének, ha a Felhasználó bizonyítja, hogy a terméket vagy szolgáltatást a webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap elteltével azonban a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felfedezett hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.
Termékszavatosság
8.6. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó választása szerint vagy kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a termékszavatossági igény alapján?
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
8.8. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által leírt tulajdonságokkal.
8.9. A Felhasználó a termékre vonatkozó jótállási igényt a termék gyártó általi forgalomba hozatalának időpontjától számított két éven belül érvényesítheti. Ezen időszak lejárta után elveszíti ezt a jogát.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltételek mellett érvényesíthet a Felhasználó termékszavatossági igényt?

Termékszavatossági jogait csak az ingóság gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Termékszavatossági igény esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás.
8.11. Milyen esetekben mentesül a gyártó (forgalmazó) a termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) csak akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége során gyártotta vagy importálta
nem hozták forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem a termék rendeltetésszerű használatának körébe tartozott.
nem volt előrelátható a gyártás időpontjában, vagy
- a termék hibája valamely jogszabály vagy hatóság által előírt kötelező szabvány alkalmazásából származik.
a következőkből ered.
A gyártónak (forgalmazónak) csak egy mentességi okot kell bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt nem lehet egyszerre a tartozékokra vonatkozó jótállást és a termékre vonatkozó jótállást is érvényesíteni. Ha azonban a termékszavatossági igénye sikeres, akkor a kicserélt termékre vagy javított alkatrészre vonatkozó tartozékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.12. Milyen esetekben élhet a fogyasztó a jótállási igényével?
Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet szerinti jótállási kötelezettséget köteles vállalni, ha a felhasználó fogyasztó.
8.13. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a jótállás keretében és milyen időtartamon belül?
A jótállási idő egy év. A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztónak történő átadásának napján, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettség alól?
A Szolgáltató csak akkor mentesül jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt nem érvényesíthet egyszerre kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt, egyébként a fogyasztót a termék- és tartozékszavatossági fejezetekben leírt jogoktól függetlenül megilletik a jótállásból eredő jogok.
8.15. A Szolgáltató nem felel a jótállási időn (szakmai élettartam) túli természetes elhasználódásból/romlásból eredő károkért.
8.16. A Szolgáltató nem felel továbbá a hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott használatból vagy a megadottaktól eltérő használatból eredő károkért
vagy egyéb nem rendeltetésszerű használatból ered.
8.17. Ha a fogyasztó a vásárlástól (beszereléstől) számított három munkanapon belül hiba miatt az áru kicserélését kéri, a Szolgáltató köteles az árut kicserélni, feltéve, hogy a hiba megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát.

 

9. ELJÁRÁS JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN

 

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása nem térhet el e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára.
9.2. A fogyasztó köteles bizonyítani a szerződés megkötését (számlával vagy akár csak nyugtával).
9.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
9.4. A Szolgáltató köteles a fogyasztó által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről nyilvántartást vezetni.
9.5. A jegyzőkönyv egy példányát a fogyasztó részére haladéktalanul, ellenőrizhető módon hozzáférhetővé kell tenni.
9.6. Ha a Szolgáltató a bejelentés időpontjában nem tud nyilatkozni arról, hogy a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igénye teljesíthető-e, köteles álláspontjáról öt munkanapon belül ellenőrizhető módon tájékoztatni a fogyasztót.
9.7 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet a rögzítéstől számított három évig köteles megőrizni, és azt a felügyeleti hatóság kérésére köteles bemutatni.
9.8 A Szolgáltató köteles törekedni arra, hogy a javítást vagy cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

10.1 A Szolgáltató jogosult a kötelezettségei teljesítéséhez közvetítő szolgáltatásait igénybe venni. A szolgáltató jogellenes magatartásáért a szolgáltató teljes körű felelősséggel tartozik, mintha a szolgáltató maga követte volna el a jogellenes magatartást.
10.2 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az nem érinti a többi rész érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát.
10.3 Ha a Szolgáltató nem gyakorolja a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján fennálló bármely jogát, a jog gyakorlásának elmulasztása nem minősül a jogról való lemondásnak.

A jogról való lemondás csak akkor érvényes, ha azt kifejezetten írásban rögzítik. Ha a Szolgáltató egy alkalommal nem tartja be szigorúan a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely lényeges feltételét vagy
az Általános Szerződési Feltételek valamelyik feltételének nem teljesítése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató lemondana arról a jogáról, hogy a jövőben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4 A Szolgáltató és a Felhasználó megkísérlik vitáikat békés úton rendezni.

 

11. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

 

11.1 Társaságunk célja, hogy minden megrendelést megfelelő minőségben és a Megrendelő teljes megelégedésére teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, azt telefonon, e-mailben vagy levélben teheti meg.
11.2 A Szolgáltató a szóbeli panaszt haladéktalanul kivizsgálja és szükség esetén orvosolja. Ha a panasz kezelésével a Felhasználó nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, a Szolgáltató a panaszról és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a jegyzőkönyv egy példányát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
11.3. A Szolgáltató az írásbeli panaszra 30 napon belül írásban válaszol. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a panaszról és a válasz másolatáról öt évig nyilvántartást vezet, és azt kérésre a felügyeleti hatóságoknak bemutatja.
11.4 Tájékoztatjuk Önt, hogy panaszának elutasítása esetén panaszát az alábbiakban leírtak szerint hatósághoz vagy békéltető testülethez nyújthatja be:
11.5 A Fogyasztó panaszt nyújthat be a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fogyasztó panaszt nyújthat be a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal vagy a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu